Aktuální kurz

Komplexní poradenství

BROMET invest nabízí komplexní poradenství ve všech oblastech zákaznických cílů. Mezi nejčastější cíle našich klientů patří problematika bydlení, vytváření finančních rezerv, příprava na dřívější odchod do důchodu, spoření na bydlení nebo studium dětí.

esřrž uxsKomplexnost v pojetí BROMET invest znamená vytvoření finančního plánu se všemi jeho nutnými náležitostmi k dosažení stanovených cílů. Jednotlivé finanční produkty se spojí do jednoho celku v takové kombinaci, aby jako celek vykazovaly co největší užitnost. Díky vnitřní nevázanosti firmy BROMET invest na jednotlivé finanční instituce je naší největší snahou dosažení Vašich cílů a v žádném případě neupřednostňování kohokoli z poskytovatelů jednotlivých produktů. I ve finančním světě funguje „konkurenční boj“, díky kterému jsem schopni nabízet stále nové a výhodnější finanční produkty našim klientům a reálně velice vhodně provádět budoucí servis již funkčních finančních plánů.

Pro BROMET invest není spokojenost klienta pouze frází !

Naší jedinou obecně přijímanou odměnou ze strany klienta je doporučení našich služeb jeho přátelům a obchodním partnerům.

Komodity