Aktuální kurz

Životní pojištění

Životní pojištěníŽivotní pojištění chápeme jako produkt, jehož primárním cílem je zajištění případných rizik klienta. Jeho případnou spořící složku se tak snažíme minimalizovat. Nejdůležitějším měřítkem pro nás není cena, nýbrž kvalita zajištění a případné plnění.

Z tohoto důvodu doporučujeme pouze takové pojistné produkty, jež vyhovují požadavkům na kvalitu zajištění včetně individuálních konců krytí rizik či flexibilních částek na zajištění hlavních živitelů. Klient tak nemusí platit za něco, co nepotřebuje.

Díky široké nabídce našich partnerů klientům často stačí pouze adekvátně upravit jejich stávající smlouvy. V případě ne-flexibility či nemožnosti adekvátní a kvalitní ochrany samozřejmě existuje možnost sjednat smlouvu zcela novou. Klienti se mohou spolehnout, že s případným pojistným vyplácením nenastanou žádné problémy.

Víte, že stávající situace v České republice je taková, že většina pojistných smluv je nastavena především na spoření a nikoliv na ochranu? Pokud již nějaká ochrana nastavena je, pak velmi často není nastavena na aktuální životní situaci a kvůli absenci analýzy rodinných financí většinou postrádá smysl.

  • Víte, že se u nás ještě stále sjednávají produkty, jež mají garantované zhodnocení, ale vinou inflace klient stejně prodělává?
  • Víte o tom, že ačkoliv má spoření přes investiční pojištění možnost daňové úlevy, jež činí maximálně 12.000,- ročně, je výnos z takového spoření vysoce zdaněn a ve většině případů tedy přesto nevýhodný? Oproti  tomu přímá investice, jež trvá déle, než půl roku, je od daně z výnosu zcela osvobozena.
  • Víte o tom, že Vámi investované peníze pojišťovna stejně přeposílá přímo do investičních společností, ale vinou různých poplatků dosahujete nižšího zhodnocení, než když investujete přímo?
  • Víte o tom, že když se dostanete do finančních potíží, tak se s kvalitní pojišťovnou lze domluvit na tom, že na určitou dobu přestanete platit a stejně budete pojištěn?

Pokud jste na jakoukoliv z těchto otázek odpověděli ano, pak se obraťte na naši centrálu nebo specialisty a my rádi zodpovíme Vaše případné dotazy.

Komodity