Aktuální kurz

Jaká kreditní karta ?

Nevíte, která kreditní karta je vhodná právě pro Vás ? Jaké jsou jejich výhody ?

I. Proč právě kreditní kartu?

Kreditní karta Vám nabízí finanční nezávislost a flexibilitu, a to jak při pravidelných denních nákupech (potraviny, drogerie, oblečení, obuv a další), tak samozřejmě i při nenadálých událostech (rozbila se Vám pračka a na účtu nemáte dostatek prostředků na její opravu). Umožňuje Vám také snadné řízení finančních prostředků – díky pravidelnému měsíčnímu výpisu máte přehled o svých měsíčních výdajích.

Kreditní karta je formou úvěru, který Vám banka poskytuje. Použitím karty čerpáte půjčku, kterou později bance splácíte. Pokud Vám banka nebo nebankovní vydavatel kreditní kartu schválí, určí Vám také kreditní limit (viz. níže). S každou uskutečněnou splátkou se dostupný kreditní limit automaticky o tuto částku opět navyšuje, a proto můžete půjčku čerpat opakovaně (tzv. revolving) bez toho, že byste museli o úvěr opakovaně žádat.

Pro získání kreditní karty nepotřebujete ručitele. Obvykle po Vás banka ani nebude vyžadovat, abyste si u ní otevřeli běžný účet.

Banka Vám stanoví limit (tzv. kreditní limit), do jehož výše můžete z kreditní karty opakovaně čerpat finanční prostředky. Je v podstatě na Vás, jakým způsobem peníze vyčerpáte (např. platba u obchodníka za zboží či služby, výběr hotovosti z bankomatu). Obvykle ale banka v rámci kreditního limitu omezí možnost čerpat hotovost pouze do výše hotovostního limitu, například na polovinu celkového kreditního limitu. Kreditní karta je určena především pro bezhotovostní transakce, výběr hotovosti z bankomatu jejím prostřednictvím je proto obvykle spojen s vyšším poplatkem, než jaký banky požadují za výběr z  debetní karty (platební karty, kterou klienti získávají ke svému běžnému účtu a prostřednictvím níž mohou disponovat finančními prostředky, které na tomto svém účtu mají).

 • Prostřednictvím kreditní karty platíte penězi banky, své vlastní finanční prostředky můžete využít jinak, například je nechat úročit na spořícím účtu.
 • Kreditní karta je výjimečná i díky ojedinělému způsobu splácení – na rozdíl od ostatních úvěrových produktů vypůjčené peníze splácíte tak, jak to vyhovuje Vám:
 • Můžete využít tzv. bezúročné období a vyčerpanou částku splatit celou do data splatnosti uvedeného na výpise – v tomto případě Vám banka neúčtuje žádný úrok a peníze jste tak čerpali naprosto zdarma (to se obvykle netýká výběru hotovosti, který bývá úročen ode dne výběru hotovosti),
 • nebo do data splatnosti uhradíte požadovanou minimální splátku (její splacení je podmínkou pro to, abyste neplatili smluvní pokuty nebo sankční úroky) ta je vždy podmínkou,
 • nebo uhradíte jakoukoliv jinou částku mezi minimální splátkou a celou utracenou částkou podle Vašich momentálních finančních možností a potřeb.

Pokud do data splatnosti neuhradíte celou dlužnou částku, ale pouze její část, bude banka dlužnou částku úročit podle sazebníku (více v kapitole Úročení).

Kreditní karta je bezpečná. Pokud ztratíte peněženku nebo Vám ji někdo odcizí, definitivně jste přišli o peníze, které jste v ní měli, nikdo Vám je už nenahradí. Naopak kreditní kartu není tak jednoduché zneužít, navíc si můžete toto případné zneužití pojistit. Jakmile ztrátu či krádež nahlásíte své bance, banka kartu zablokuje a Vy obvykle přestáváte mít za případné další zneužití zodpovědnost. Navíc si ke kreditní kartě můžete sjednat i pojištění proti zneužití v případě ztráty či krádeže.

II. Proč je kreditní karta výhodnější?

Porovnání kreditní karty a spotřebitelského úvěru

 • Úvěr je úročen od okamžiku jeho čerpání, u kreditní karty máte bezúročné období pohybující se standardně v rozmezí35 až 55 dní.
 • Úvěr se splácí v předem dohodnutých neměnných splátkách, u kreditní karty záleží na uživateli, jak vysokou splátku chce uhradit.
 • Při jakékoliv splátce úvěru, která nebude v souladu se splátkovým kalendářem (mimořádná splátka, předčasné splacení), zaplatíte pokutu nebo poplatek (například za předčasné splacení úvěru).

Porovnání kreditní karty a kontokorentu

 • Při čerpání peněz z kontokorentu platíte úrok hned od prvního dne čerpání, zatímco u kreditní karty máte k dispozici bezúročné období.
 • Částka, kterou čerpáte z kontokorentu, musí být bance obvykle vrácena celá k určitému datu, zatímco u kreditní karty můžete opakovaně čerpat, aniž byste museli zůstatek na kartě vyrovnat na nulu.

Porovnání kreditní a debetní karty

 • U debetní karty používáte svoje vlastní peníze, u kreditní karty to jsou peníze banky.
 • Okamžitě po uskutečnění platby nebo výběru hotovosti debetní kartou jsou peníze strženy z Vašeho účtu.
 • S debetní kartou můžete platit pouze do výše zůstatku na Vašem běžném účtu.
 • Pokud je po ztrátě či krádeži debetní karta zneužita, jsou fakticky zcizeny Vaše finanční prostředky, které máte na běžném účtu. Pro případ ztráty či krádeže kreditní karty je možné sjednat pojištění.

Porovnání kreditní karty a charge karty

 • Na konci zúčtovacího období musíte u charge karty do data splatnosti zaplatit najednou celou vyčerpanou částku. Charge karty nejsou v ČR příliš rozšířené, využívá je především firemní klientela jako služební karty.

III. Typy karet – vhodný výběr

Než v bance požádáte o kreditní kartu, prostudujte si dostupné informace, nejrůznější poplatky, délku bezúročného období, srovnejte si výhody, které Vám nabízená karta přináší. Máme pro Vás několik tipů, které Vám mohou usnadnit rozhodování, o jakou kartu požádat.

Typ karty

Elektronická karta

 • Umožní Vám výběry hotovosti z bankomatu.
 • Platit s ní můžete pouze u obchodníků vybavených elektronickým terminálem.
 • Může mít jak pouze domácí, tak i mezinárodní platnost.

Embosovaná karta

 • Všechny informace na kartě jsou vytištěny plastickým (reliéfním) písmem.
 • Embosovanou kartu stejně jako elektronickou kartu je možné použít k výběru z bankomatu i při platbě u obchodníka s elektronickým terminálem.
 • Díky reliéfnímu písmu s ní navíc můžete platit i u obchodníka s mechanickým terminálem nebo imprinterem (tato možnost je zajímavá například při výpadku elektrického proudu, při platbě v taxi apod.).
 • Zpravidla ji můžete použít i při nákupech po internetu.
 • Zpravidla mívá mezinárodní platnost.

Délka bezúročného období

 • Bezúročné období je doba, po kterou Vám banka poskytuje čerpání úvěru zdarma, resp. bez úroku, ale pouze za podmínky, že celou vyčerpanou částku do data splatnosti uvedeného na výpisu, tj. do konce bezúročného období, vrátíte zpět bance.
 • Pohybuje se obvykle v rozmezí 35 až 55 dnů.
 • Na výběry hotovosti se obvykle bezúročné období nevztahuje.
 • Příklad:
 • V průběhu ledna nakupujete u obchodníků a platíte kreditní kartou.
 • K poslednímu dni v měsíci Vám banka vystaví výpis s datem splatnosti 25. února.
 • Pokud provedete úhradu celé vyčerpané částky tak, aby banka obdržela prostředky nejpozději 25. února, nebude Vám z vyčerpané částky účtován žádný úrok a Vy jste tak zcela bezplatně využili bezúročného období.

Výše minimální splátky

 • Minimální splátka je částka, kterou jste každý měsíc povinni uhradit bance do data splatnosti uvedeného na výpise.
 • Obvykle bývá stanovena ve výši několika procent z vyčerpané částky. Zároveň bývá stanovena fixní minimální splátka, kterou zaplatíte v případě, že by vypočítaná procentní částka byla nižší než fixně stanovená minimální splátka (například minimální splátka ve výši 5% z aktuálního zůstatku, minimálně však 500 Kč).
 • Čím nižší je povinná minimální výše splátky, tím flexibilnější jste při rozhodování, kolik budete splácet.

Doplňkové služby

Ke kreditním kartám se mohou vázat i různé doplňkové služby a pojištění.

 • Zajištění vydání náhradní karty či hotovosti v zahraničí – pokud v zahraničí dojde k nepředvídatelné události a kreditní kartu ztratíte nebo Vám bude zcizena a Vy se náhle ocitnete bez prostředků, banka Vám buď doručí novou kreditní kartu nebo hotovost do místa, kde se právě nacházíte.
 • Možnost rozložit nákupy uskutečněné kreditní kartou na pravidelné měsíční splátky za úrokové sazby, které jsou výhodnější než běžná úroková sazba ke kreditní kartě.
 • Pojištění proti zneužití karty je ochranou před následky případného zneužití kreditní karty v době mezi jejím odcizením nebo ztrátou a jejím zablokováním.
 • Pojištění schopnosti splácet Vás ochrání v případě, že např. ze zdravotních důvodů nebudete schopni splácet minimální splátku.
 • Kreditní karta jako komplexní nástroj nabízí také cestovní, úrazové a další pojištění.

Poplatky a jejich výše

Zcela určitě si zjistěte, jaké jsou pravidelné poplatky za vedení karty (roční nebo měsíční poplatek), jaký je měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu, poplatek za výběry z bankomatu či další transakce, sankce za nedodržení data splatnosti či překročení kreditního limitu apod. (více v kapitole Poplatky).

Blokace karty a její náhradní vydání

 • Obvykle Vám banka za zablokování a následné vydání nové kreditní karty bude účtovat poplatek, ale také nemusí.
 • Stejně tak se banky liší v tom, jak dlouho po nahlášení ztráty či krádeže, resp. blokaci kreditní karty jste odpovědni za případné transakce. Některé banky nabízejí pojištění, které Vás ochrání před zodpovědností za transakce vzniklé před zjištěním, resp. nahlášením ztráty.

Další výhody, které mohou být spojeny s kreditní kartou

Slevy u vybraných obchodníků v případě, že platíte kreditní kartou.

Cobrandové karty (?)

Co-brandované karty vznikají obvykle spojením banky s partnerem z komerční sféry (např. obchodní řetězec, aerolinie, čerpací stanice). Za platby takovouto kartou potom sbíráte body do věrnostního programu, na jehož základě pak můžete čerpat slevy či odměny (např. volné letenky apod.) nebo získáváte slevy.

 

IV. Žádost o kreditní kartu

Pokud již máte vybranou kreditní kartu, stačí obvykle kontaktovat informační linku banky a domluvit si schůzku s prodejcem, popřípadě navštívit osobně pobočku. Zcela určitě bude banka ověřovat Vaši totožnost – připravte si občanský průkaz a případně ještě další průkaz totožnosti. Je možné, že budete požádáni i o potvrzení o příjmu či daňové přiznání za minulé období. Pravděpodobně po Vás banka bude požadovat i souhlas s tím, že si vyžádá informace o Vaší bonitě a důvěryhodnosti v bankovním či nebankovním registru klientských informací (obsahuje informace o tom, jak splácíte své případné jiné závazky u bank či splátkových společností a jaká je jejich výše). Před podpisem žádosti o kreditní kartu si o ní zjistěte informace, pečlivě si přečtěte podmínky a sazebník (ceník). Vaši žádost bude banka posuzovat podle svých interních pravidel, o výsledku – zda Vám bylo či nebylo její vydání schváleno – budete informováni dopisem nebo jinou formou.

V. Aktivace kreditní karty

Jakmile banka schválí Vaši žádost o kreditní kartu, přidělí na účet Vaší kreditní karty kreditní limit.

 • Kreditní limit je částka, kterou můžete prostřednictvím kreditní karty maximálně vyčerpat.
 • Hotovostní limit je částka, kterou můžete maximálně čerpat v hotovosti, tzn. vybrat z bankomatu, obvykle bývá součástí kreditního limitu.

Samotná kreditní karta je Vám obvykle zaslána poštou, nebo si ji můžete vyzvednout na pobočce banky. Po obdržení si kreditní kartu ihned podepište – stejný podpis budete používat i při potvrzování Vašich nákupů u obchodníka.

Ke kreditní kartě se váže i PIN, který budete potřebovat pro výběry z bankomatu (4 číslice). Pokud je kreditní karta opatřena čipem, budete PIN zadávat i při platbách u obchodníků. PIN Vám banka zašle sama poštou (nejčastěji doporučeně do vlastních rukou), předá na pobočce, případně si ho budete moci sami zvolit.

Pokud je karta zaslána poštou, je z důvodu bezpečnosti neaktivní. Před prvním použitím kreditní karty je tedy třeba ji aktivovat. Aktivaci lze obvykle provést prostřednictvím telefonního bankovnictví, na pobočce nebo prostřednictvím výběru hotovosti z bankomatu. Po aktivaci karty můžete její funkčnost ihned ověřit v obchodě, popřípadě vybrat z bankomatu (pozor na poplatky související s výběrem, více najdete v části Poplatky).

VI. Bezpečnost kreditní karty

Kreditní karta pro Vás má stejnou hodnotu jako peníze, a proto s ní zacházejte stejně opatrně a snažte se zamezit její ztrátě či odcizení. Noste ji odděleně od osobních dokladů.

V případě, že si nejste jisti, kde kartu máte (a to i tehdy, pokud jste kartu zatím neaktivovali), okamžitě kontaktujte banku, která Vám kartu vydala, a nechte kartu zablokovat. Předejdete tak případným finančním ztrátám. Před případnými podvodnými transakcemi vzniklými před zjištěním ztráty či krádeže, resp. blokací, se můžete ochránit doplňkovým pojištěním, které má většina bank ve své nabídce.

Pozor!

V žádném případě si na kartu nepište PIN. Pokud by totiž při ztrátě či krádeži karty došlo ke zneužití karty, při kterém byl použit PIN (např. výběr z bankomatu), budete za případnou ztrátu zodpovědní. V případě, že PIN zapomenete, vždy můžete požádat banku o jeho opětovné zaslání, jež bývá obvykle zpoplatněno.

VII. Poplatky

Je zcela jisté, že se k Vaší kreditní kartě budou vázat různé poplatky. Doporučujeme Vám pečlivě si projít sazebník (ceník) banky již při Vašem rozhodování, o jakou kartu si požádáte. Doporučujeme se zaměřit zejména na následující poplatky:

Poplatek za vydání kreditní karty – je jednorázový.

Poplatek za vedení karty – je vyjádřením nákladů spojených s vedením karty. Obvykle je účtován jednou za rok, popřípadě měsíčně.

Poplatek za vedení úvěrového účtu – je obvykle účtován měsíčně.

Poplatek za měsíční výpis – vytvoření a zaslání výpisu bývá častokrát zpoplatněno.

Poplatek za výběr hotovosti – pokud budete vybírat hotovost z bankomatu nebo na přepážce banky, bude Vám většinou naúčtován poplatek související s tímto výběrem. Za výběr hotovosti je obvykle ihned účtován i úrok bez ohledu na to, jestli celou částku uhradíte do data splatnosti či nikoli.

Poplatek za blokaci karty nebo vydání nové karty – je možné, že Vám banka bude účtovat poplatek, pokud ji požádáte o blokaci karty při její ztrátě či krádeži. Můžete také platit poplatek za vydání nové karty.

Sankční poplatky:

 • Poplatek za nedodržení data splatnosti – pokud do data splatnosti uvedeného na výpise banka neobdrží alespoň požadovanou minimální splátku, obvykle Vám bude účtován sankční poplatek.
 • Poplatek za překročení limitu – pokud překročíte výši kreditního limitu, kterou Vám banka stanovila, je možné, že na Vašem výpise objevíte sankci za překročení schváleného  limitu.

VIII. Používání karty

Platba přímo u obchodníka je pro Vás praktičtější a navíc zcela bez poplatků.
Síť obchodníků akceptujících karty je jak v České republice, tak celosvětově velmi široká. Zahrnuje hypermarkety, supermarkety, velké množství obchodů s potravinami, oblečením, čerpací stanice, restaurace, hotely, cestovní kanceláře atd. Kreditní kartou můžete obvykle platit i při nákupech na internetu.

Pokud máte kreditní kartu s mezinárodní platností, jsou pro Vás transakce provedené v zahraničí kreditní kartou obvykle výhodnější než případná platba v hotovosti. Platba kreditní kartou v zahraničí je bez poplatku a k přepočtu do Kč bývá použit výhodnější kurz než jaký je používaný při výměně hotovosti na přepážce banky nebo ve směnárně.

Za výběry hotovosti z bankomatu budete platit poplatky, obvykle se na ně nevztahuje bezúročné období (prostředky se tedy začínají úročit danou úrokovou sazbou okamžitě po výběru z bankomatu bez ohledu na to, zda je všechny uhradíte do data splatnosti či nikoli). Kreditní karta je určena především pro bezhotovostní platby, proto u ní bývají poplatky za výběr z bankomatu vyšší než u debetní karty.

IX. Výpisy ke kreditce

K Vaší kreditní kartě budete dostávat pravidelné výpisy. Ty mohou být zasílány buď k poslednímu dni v měsíci nebo v cyklech – tedy pravidelně vždy k určitému dni v měsíci (např. k 11. dni v měsíci). V případě, že jste kartu v průběhu měsíce používali, ale výpis Vám v obvyklé lhůtě nedorazí (datum výpisu plus cca 5 pracovních dní), kontaktujte neprodleně Vaši banku.

Svůj výpis si okamžitě po obdržení zkontrolujte. Pokud na výpise objevíte nějaké nesrovnalosti nebo transakci, kterou jste neudělali, kontaktujte ihned svou banku. Banka zahájí reklamační řízení prostřednictvím asociace, s jejíž značkou je karta vydána (MasterCard nebo Visa). Obvykle tuto transakci nemusíte platit a banka Vám nebude o tuto částku snižovat Váš kreditní limit. Reklamační řízení může trvat až několik měsíců, banka Vás bude o průběhu reklamace průběžně informovat.

Pozor!

I v případě, že jste výpis z kreditní karty z jakýchkoliv důvodů neobdrželi, jste za transakce, resp. dluh na kartě odpovědní. Pokud tedy výpis neobdržíte přibližně do 7 dnů od jeho vystavení, kontaktujte svoji banku.

Výpis bude zpravidla obsahovat následující informace:

Výši kreditního limitu, který Vám banka schválila;

Výši disponibilního limitu, který máte ještě dostupný k čerpání (k datu vystavení výpisu);

Zůstatek na účtu – celková výše dlužné částky ke dni výpisu, který se skládá z:

 • nesplacených částek z předchozích období, resp. výpisů,
 • nových nákupů a výběrů hotovosti uskutečněných do data aktuálního výpisu,
 • případných poplatků či úroků;

Výši minimální splátky – minimální splátka bývá procentuální částí prostředků čerpaných prostřednictvím kreditní karty a může obsahovat také částku, o kterou jste překročili svůj kreditní limit, nebo různé poplatky. Je to nejnižší možná částka, kterou jste povinni do data splatnosti uhradit a zachovat se tak v souladu s obchodními podmínkami banky. V případě, že uhradíte pouze minimální splátku, na ostatní čerpané prostředky se bude vztahovat úroková sazba podle sazebníku, což uvidíte na dalším výpisu z Vaší karty. Úroky z nesplacené částky jste bance povinni uhradit. Výše minimální splátky je zcela určitě jedním z důležitých kritérií při výběru, o jakou kartu požádat.

Datum splatnosti – datum, kdy minimální splátka musí být již připsána na kreditní kartu;

Seznam a detailní popis uskutečněných transakcí a případných poplatků či úroků.

X. Úročení

Kreditní karta je úvěrový produkt, za určitých podmínek Vám bude účtován úrok, který je cenou za využívání úvěru. Úroková sazba bývá v sazebníku uváděna v měsíční, případně roční sazbě. Pokud využijete bezúročného období a splatíte celý zůstatek na kreditní kartě do data splatnosti uvedeného na výpise, nebude Vám banka účtovat žádný úrok.

V případě, že nesplatíte kompletně Vaše závazky (zůstatek) z předchozího období do data splatnosti, bude Vám účtován úrok, a to úrokovou sazbou, která je uvedena v sazebníku (ceníku) instituce, která kreditní kartu vydala.

Pokud jste vybírali z bankomatu, obvykle ihned objevíte na svém výpise zaúčtovaný úrok počítaný ode dne uskutečnění výběru hotovosti do dne vystavení výpisu. Tento úrok Vám bude počítán i tehdy, když splatíte celou dlužnou částku do data splatnosti. Na hotovostní transakce se totiž obvykle nevztahuje bezúročné období.

Příklad:

 • V průběhu ledna nakupujete u obchodníků a platíte kreditní kartou.
 • K poslednímu dni v měsíci Vám banka vystaví výpis s datem splatnosti 25. února.
 • Provedete úhradu pouze minimální splátky nebo částky, která je nižší než celková vyčerpaná částka, tak, aby banka obdržela prostředky nejpozději 25. února
 • Na výpise, který banka vystaví ke konci února s datem splatnosti 25. března, bude zaúčtován úrok, který bude souhrnem úroků vypočítaných za jednotlivé transakce (od data uskutečnění případně zaúčtování transakce do data vystavení výpisu a snížený o případné splátky) úrokovou sazbou uvedenou v sazebníku banky.

XI. Jak kreditní kartu splácet?

Kreditní karta je výjimečná díky ojedinělému způsobu splácení – na rozdíl od ostatních úvěrových produktů vypůjčené peníze splácíte tak, jak Vám to vyhovuje, s ohledem na Vaše aktuální potřeby a možnosti s tím, že vždy musíte do data splatnosti uhradit alespoň minimální splátku uvedenou na výpise.

 • Buď využijete bezúročného období a celou částku vyčerpanou v předchozím období (výpise) splatíte do data splatnosti – v tom případě Vám banka neúčtuje žádný úrok a peníze jste čerpali naprosto zdarma (to se obvykle netýká výběru hotovosti, který bývá úročen od okamžiku výběru),
 • nebo uhradíte do data splatnosti pouze požadovanou minimální splátku a banka Vám zaúčtuje úrok z nesplacené částky (viz Úročení),
 • nebo uhradíte jakoukoliv jinou částku mezi minimální splátkou a celou utracenou částkou podle Vašich momentálních finančních možností a potřeb a banka Vám zaúčtuje úrok z nesplacené částky (viz Úročení).

Kreditní kartu můžete obvykle splácet mnoha způsoby. Vždy je ale důležité, aby alespoň minimální splátka byla připsána na kartový účet  nejpozdějí do data splatnosti. Proto počítejte s několika dny, které jsou potřeba ke zpracování platby, nejčastěji to jsou:

 • převod z účtu – obvykle 2 pracovní dny,
 • platba poštovní poukázkou – 7 až 14 dní,
 • platba v hotovosti na pobočce banky – v rámci jednoho dne, ale obvykle za relativně vyšší poplatky související s náklady na tuto transakci,
 • inkasem – banka sama zašle žádost o inkaso 3 až 5 pracovních dnů před datem splatnosti.
 • Pozor!

Nepodceňujte datum splatnosti kreditní karty a splátky vždy plaťte včas. Za opožděné nebo zmeškané splátky si banka bude účtovat sankční poplatek, znamená to totiž porušení obchodních podmínek. Navíc bude opoždění či zmeškání splátek kreditní karty hlášeno do Bankovního registru klientských informací a může tak výrazně ovlivnit Vaši kreditní historii, resp. bonitu a důvěryhodnost; v budoucnosti tak můžete mít problém se schválením žádosti o další úvěrové produkty.

Pokud se dostanete do finančních problémů a máte obtíže se splátkou kreditní karty, situaci nepodceňujte a okamžitě kontaktujte banku. Ta se bude snažit pomoci Vám obtížnou situaci řešit k oboustranné spokojenosti a může se s Vámi dohodnout i na odkladu splátky, případně na vytvoření splátkového kalendáře.

 

XII. Jak kartu obsluhovat?

Pravděpodobně budete občas potřebovat něco s Vaší bankou konzultovat – např. získat kopii výpisu, změnit adresu nebo si pouze ověřit aktuální dlužnou částku.

Můžete kontaktovat pobočku banky nebo využít alternativní servisní kanály, obvykle telefonní bankovnictví a/nebo internetové bankovnictví. Ve výjimečných případech je možné, že banka bude požadovat také písemnou žádost k některým složitějším krokům.

K obsluze telefonního bankovnictví budete potřebovat vždy nějaké heslo, PIN, nebo jinou formu zabezpečení. Tato hesla či kódy je potřeba mít při sobě, pokud kontaktujete Vaši banku, šetříte tak svůj čas. Obvykle si můžete vybrat, jestli vyřešíte svůj požadavek sami s automatem (tzv. hlasovým systémem – ideální pro jednoduché úkony, například zjištění zůstatku) nebo s bankéřem – pro složitější záležitosti, například změna kontaktních údajů, reklamace transakce apod.

Internetové bankovnictví má také svoji formu zabezpečení – různá hesla, PINy, zasílání kódů přes SMS nebo generátory přístupových kódů – tzv. kalkulačky.

Kontaktní údaje

V případě, že změníte telefonní číslo nebo se přestěhujete, vždy to Vaší bance ihned nahlaste prostřednictvím pobočky nebo servisních kanálů. Díky tomu budete správně dostávat výpisy z Vaší kreditní karty a předejdete tak případným sankcím. Aktuální kontaktní údaje jsou velmi důležité, jedině tak Vás může banka v případě nutnosti včas informovat o plánovaných úpravách systému, změnách, novinkách apod.

Platnost karty a její obnova

Kreditní karta je obvykle vydávána s platností dva až tři roky od data jejího vydání. To znamená, že po uplynutí této doby Vám banka obvykle automaticky vystaví novou kreditní kartu. Kartu Vám buď zašle poštou, nebo si ji budete muset vyzvednout na pobočce banky. Kartu po převzetí okamžitě podepište. Pokud Vám karta bude zaslána poštou, budete si ji muset opět aktivovat. Po aktivaci ji hned můžete začít používat. Starou kartu vždy znehodnoťte přestřižením přes magnetický proužek. Vyžaduje-li to Vaše banka, znehodnocenou kartu jí zašlete zpět.

V případě, že Vaše karta přestane z jakéhokoliv důvodu fungovat (např. opotřebením), kontaktujte svoji banku prostřednictvím servisních kanálů (viz Jak svou kartu obsluhovat) a ta Vám vydá kartu novou. Takovéto tzv. převydání kreditní karty bývá obvykle bankou zpoplatněno.

XIII. Výhodné nákupy s kreditní kartou

Kreditní karta umožňuje svým držitelům využít například zajímavých slevových akcí, ačkoli aktuálně nemají k dispozici vlastní finanční prostředky. Podle výzkumu agentury Stem/Mark z listopadu 2008 se téměř polovina obyvatel ČR chystala využít povánočních slev. S pomocí „kreditky“ lze pořídit zboží, které je dočasně ve výprodeji a ušetřit tak spoustu peněz tím, že ho nemusíte kupovat za plnou cenu, až na něj ušetříte. Vydavatelé kreditních karet také často navazují partnerství s obchodníky, u nichž pak mohou držitelé jimi vydaných karet nakoupit se slevou či získat nadstandardní výhody. Vydavatelé kreditních karet tak svým klientům umožňují ušetřit, obchodníci díky tomu získají věrnější klienty. Šetřit pomáhají také tzv. co-brandované kreditní karty (viz. sekce III.). Kreditní karty jsou téměř vždy embosované a umožňují nakupovat na internetu a využít tedy zpravidla nižších cen než v tzv. kamenných obchodech. Úspora při nakupování na internetu může u některých kategorií zboží dosáhnout desítek procent.

XIV. Cestování s kreditní kartou

Velice zajímavou je kreditní karta pro ty, kdo cestují do zahraničí. V hotelích bývá často embosovaná platební karta nutností, jinak je vyžadována „kauce“ v hotovosti, která může dosáhnout i výše několika stovek dolarů či eur. Platební karta je výhodou i při cestování třeba po dálnicích v zahraničí – na některých mýtných bránách hotovost nepřijímají. Placení kreditní kartou bývá výhodnější než výměna hotovosti ve směnárně. Když je turista okraden nebo když hotovost ztratí, je šance na navrácení bankovek mizivá. Při odcizení nebo ztrátě kreditní karty však lze kartu jednoduše zablokovat a tím zabránit jejímu zneužití. Vydavatelé kreditních karet také často nabízejí doplňkové volitelné pojištění kreditních karet, které do určité výše kryje i transakce, jež byly provedeny i určitou dobu – obvykle 24-72 hodin před nahlášením. Ke kreditní kartě si často můžete pořídit také plnohodnotné cestovní pojištění. To Vám ušetří čas a pokud více cestujete, tak také peníze. Cestování s kreditní kartou je tak pohodlné a bezpečné.

Komodity